Loading...
 x 

77. G26 - Balansering (lys korall/diamant-klar)

77._G26___Alignm_4ed369521a458.jpg77._G26___Alignm_4ed369521a458.jpg

Det bringer venstre og høyre, feminint og maskulint sammen Og det justerer oss horisontalt fordi vi kobler framtid og fortid, slik at vi forstår at der vi er, det er nuet, og at fortiden og framtiden bare er aspekter av det kontinuerlige øyeblikket.
Utsalgspris 449,00NOK
Preloader

Den klare fraksjonen i bunnen av denne flasken er knyttet til vann-elementet og alt det vi gjemmer i det emosjonelle legemet. Her har vi fullstendig gjennomsiktighet for alt det som vi har båret i dypet av oss selv. Nå kan vi få enkel tilgang til det, med hjelp av vann-elementet. Ettersom det fjerner all vår frykt for å være ”bare” menneske og ikke Gud, kan vi få balansering med vårt sanne selv, og vårt indre lys vil bli reflektert av vårt guddommelige lys. Nøkkelen her er å huske at vi alltid har hatt dette lyset på innsiden. Denne flasken er et  perfekt speilbilde av vår sannhet. Vi er guddommelig lys i en menneskekropp, og her innser vi at det vi har sett som menneskelig og derfor ikke guddommelig, nå er reflektert i korallfargen som åndelig menneske. Vi måtte bare gjen-erindre det i fullkommen synkronisering.

Denne flasken hjelper oss å bringe alle våre aspekter inn i en sammenhengende helhet. Det justerer oss vertikalt, bringer himmel og jord inn i kroppene våre, slik at vi ikke lenger ser dem som noe atskilt fra oss. Det bringer venstre og høyre, feminint og maskulint sammen. Og det justerer oss horisontalt fordi vi kobler framtid og fortid, slik at vi forstår at der vi er, det er nuet, og at fortiden og framtiden bare er aspekter av det kontinuerlige øyeblikket. Balansering kan nå skje på alle aksene, med å dreie alt sammen over i ett område av helhet. Ha en følelse av glede.


Ta kontakt

Mob.: 913 66 146
E-post: rita@ritasusegg.no