Loading...
 x 

Farge reading

Prisen for denne readingen (45 minutter) er kr 1900
Det er 2 trinn for å fullføre fargelesningen.
1. Velg ovale fargeflasker
2. Gjør ferdig betaling

Klikk, hold og dra 9 flasker du er tiltrukket av, og plasser inn i hver av de 9 boksene.
Når du er fornøyd med ditt fargevalg, fyll ut informasjonen din og send den inn. Du vil da bli tatt til betalingssiden.
Navn:
"Bruk dette rommet til å be om noen spesifikke problemer du trenger veiledning på.
Fyll inn navnet ditt og send inn skjemaet..
Du vil da bli tatt til betalingssiden.
E-mail:
The Sun
The Moon
Jupiter
Uranus
Mercury
Venus
Neptune
Saturn
Mars
Wheel of Fortune
Duality
Heaven on Earth
Transformation - Pluto
Movement
Magician
The Tower
The Wish
Spiritual and Material Conflict
Buddhic Bliss
Awakening
The Key
Forgiveness
Initiation
Love, Money & Creativity
Trust
Partnerships
Harvest
New Beginnings
Grace Under Pressure
Creativity
Hermit
Communication
Love & Magic
The Whale
The Inner Guide
The Gateway
Base Chakra
Sacral Chakra
Solar Plexus
Heart Chakra
Throat Chakra
Third Eye Chakra
Crown Chakra
Higher Crown Chakra
Base Chakra - The Lightbody
Sacral Chakra - Suchness
Solar Plexus Chakra - Wisdom
Heart Chakra - Love
Throat Chakra - I Speak My Spirit
Third Eye Chakra - Vision
Crown Chakra - Crystal Being
G1 Incarnating
G2 The Core
G3 Return from Atlantis
G4 Ancient Mother
G5 Earth Wisdom
G6 The Goddess Awakens
G7 Gaia and The Elohim
G8 Illumination
G9 Faith
G10 Impeccability
G11 Generosity
G12 I Am
G13 Grace
G14 Ascension Light
G15 Satori
G16 Serenity
G17 Elohim
G18 Limitless
G19 Om
G20 Abode of Bliss
G21 The Beloved
G22 Sacred Mystery
G23 Acceptance
G24 Reconnection
G25 Integration
G26 Alignment
G27 Unity
G28 New dawn
G29 Children of the Light
G30 Wisdom Keeper
G31 Galactic Gateway
G32 Garden of Light
G33 Tree of Love

Ta kontakt

Mob.: 913 66 146
E-post: rita@ritasusegg.no