Farge Energi Coaching

Vil du ha ubegrenset med energi til å handle, tenke, bli forstått og føle med mer vitalitet og livsglede? Det kan du, om du vil. Men da må du ville!

Det er ingen lett vei å finne tilbake til barndommens energi-ressurs.

Gleden og umiddelbarheten som den gang var en av støttespillerne for å få opp energien blir ofte lagt bort med årene.

Ved å bruke Farge Energi Coaching lærer du mer om deg selv og hva du kan gjøre for å få til endringer i livet ditt.

Hva er viktigst for deg?

  1. Din kropp, hva du ser, kan berøre, lukte, smake, høre. Ditt sexliv, alle dine fysiske mål.
  2. Ditt forhold til alle dine venner. Ditt ønske om å treffe mange nye, interessante mennesker. Din glede over god mat og drikke i selskapelig samvær.
  3. Ditt intellektuelle liv. Dine interessante studier. Ditt interessante arbeid. Din glede over godt samarbeid.
  4. Din glede over økonomisk sikkerhet. Din trygghet med familie. Din glede over å glede andre. Din glede over et pent hjem.
  5. Ditt behov for orden og ro. Din evne til å se helheten og kunne planlegge fremtiden. Ditt behov for skjønnhet i alt du omgir deg med.
  6. Din evne til å forstå noe du aldri har lært, sett eller hørt før. Din sterke tro på «noe» i deg selv. Din sterke og fantasifulle drømmer om fremtiden. Din sterke tro på at du har en indre styrke som vil hjelpe deg.
  7. Din fantastiske evne til å forestille deg nye ideer. Ditt ønske om å skrive, male og komponere, alt som uttrykker noe som du føler går ut fra deg. Din evne til å føle en åndelig inspirasjon i alt som er til. Din evne til å føle deg kallet eller inspirert av en høyere makt.

Jeg kan hjelpe deg til å finne tilbake til gleden og energien. Vi tar en samtale først, og finner ut om du vil jobbe sammen med meg og om jeg kan hjelpe deg.

Den første halvtimen er gratis, så blir vi enig om du vil gå videre, og da anbefaler jeg et program som går over 12 uker for å få til en endring.

1 time koster kr 1.000. Blir du med på et program over 12 uker, får du en rabatt og du betaler kr 9.000. Du kan betale dette på avbetaling med kr 1.500 i måneden.

Dersom du har spørsmål, så ta kontakt på 913 66 146 eller ved å sende e-post til rita@ritasusegg.no.