Loading...
 x 

74. G23 - Aksept (klar/lys korall)

74._G23___Accept_4ed3687631ab7.jpg74._G23___Accept_4ed3687631ab7.jpg

Med aksept kommer potensialet for en helt opplyst tilstand av å være i en fysisk kropp, som virkelig er det eneste stedet hvor vi kan erfare en slik begivenhet.
Utsalgspris 449,00NOK
Preloader

Den første av korall-Gaia-flaskene er klar over korall, som speiler den aller første av Gaia-flaskene, G1, som er klar over kobber. Vi var ute etter å få klarhet i vår reise på planeten, og begynner og forstå at selv om vi var en del av det guddommelige, var vi også en del av planeten. Men vi kunne fortsatt se på planeten og det guddommelige og late som om det hele liksom var utenfor oss. Nå ser vi på korallfargen, som er en farge som fører oss inn i oss selv på en svært dyp og inngående måte, og vi blir bedt om å hevde at hver enkelt ting ”der ute” er som et aspekt av oss selv;  ikke bare i vår utvidete sjels selv, men rett inn i cellene til den fysiske kroppen vår. Kroppen er der den nye åndeligheten må oppleves.

Denne flasken kalles AKSEPT. Det er det store spørsmålet. Kan vi akseptere at vi, i disse merkelige fysiske befordringsmidlene (kroppene), er Gud, Jorda og Alt som er? At disse fysiske formene på en meget virkelig måte er Gud, Sjel, Guddommelig og Universell? Her blir vi bedt om ikke å tenke det, men å være det, og å akseptere fullt ut at vi er alt som er. Med aksept kommer potensialet for en helt opplyst tilstand av å være i en fysisk kropp, som virkelig er det eneste stedet hvor vi kan erfare en slik begivenhet. Denne flasken minner oss om en tilstand av uskyld, som alle har innvendig.

Denne flasken er støttet av elementet luft. Jo mer bevisst vi puster, desto mer forbinder vi oss med vårt høyere sjels selv. Det (selvet) er i luften rundt oss, og jo mer vi puster det inn, dess mer vil vi utvikle oss i Helheten, fordi vi er det.


Ta kontakt

Mob.: 913 66 146
E-post: rita@ritasusegg.no