Loading...
Logg inn
 x 

25. Vis tillit (turkis/gul)

25._Trust_4ece9fb08de5f.jpg25._Trust_4ece9fb08de5f.jpg

Dette er tiden for å flytte seg på den andre siden av bedømmelse. Begynn å se hvordan strømmen og tilliten din alltid har ført deg akkurat dit hvor du trengte å være.
Utsalgspris 449,00NOK
Preloader

Dette er tiden for å flytte seg på den andre siden av bedømmelse. Begynn å se hvordan strømmen og tilliten din alltid har ført deg akkurat dit hvor du trengte å være. Dømmekraft er å se klart og å ta beslutninger ut fra et grunnlag av styrke. Dette er totalt motsatt av å velge ut fra en fryktbasert vurdering. Du har fått evnen til å analysere, slik at du kanskje kan forstå forskjellene mellom tingene uten å gi dem en god eller dårlig betegnelse. Bruk intuisjonen din og ha tillit til at du alltid vil være der du er til mest nytte, begynn og vis tillit, og ha et fredelig forhold til livet. Lær å skjelne mellom tingene på det dypeste planet, analyser, og så følg din lykksalighet, som er den letteste måten å være ”i flyten” på. Dette har hele potensialet i seg for å kunne leve på den nye planeten.


Ta kontakt

Mob.: 913 66 146
E-post: rita@ritasusegg.no